Conline-Rhenania

   

Noord-Zuid Route

Gasunie wil van Nederland een echte gasrotonde maken. Het aanleggen van de Noord-Zuid Route is een belangrijk onderdeel in het verwezenlijken van die ambitie. Het is een omvangrijk werk dat in verschillende deelprojecten is opgeknipt. Conline heeft al bij een groot aantal van die deelprojecten het coaten van de buizen voor haar rekening genomen.
Omdat Conline ook opslag en logistiek verzorgt voor Gasunie, kunnen we stellen dat de buizen voor alle deelprojecten door de handen van het Conline-team zijn gegaan. Vanuit haar depots verdeeld over Nederland heeft Conline de buizen uitgegeven voor de tracés Rysum-Scheemda-Tripscompanie, Oude Statenzijl-Scheemda, Wijngaarden-Westerschelde West, Esveld-Angerlo, Beuningen-Odiliapeel, Scheemda-Ommen, Ommen-Esveld, Angerlo-Beuningen en Hommelhof-Schinnen.
De buizen voor het deelproject Odiliapeel -Melick liggen bekleed opgeslagen op het Conline-depot in Venray. Dit werk zal in 2012 beginnen.