Conline-Rhenania

   

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: vanzelfsprekend

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij Conline-Rhenania volledig opgenomen in de dagelijkse gang van zaken. Het is een vanzelfsprekend onderdeel van de manier waarop wij ondernemen. Respect voor mens, natuur en milieu vormt het uitgangspunt voor ons MVO-beleid. Dat betekent onder andere dat we goed omgaan met de veiligheid en het welzijn van ons eigen personeel, maar ook oog hebben voor de rechten en het welzijn van mensen die voor onze (buitenlandse) partners en leveranciers werken. Uiteraard treffen wij maatregelen om energieverspilling en milieuvervuiling tegen te gaan, onder meer door verantwoord om te gaan met CO2-uitstoot.

People, planet, profit
Alleen dubbelzijdig printen en waar mogelijk het licht uitdoen, is voor ons niet genoeg. We zijn actief op zoek naar win-winsituaties: verbeteringen en innovaties in bedrijfsprocessen die niet alleen goed zijn voor onze mensen en het milieu, maar tevens op economisch vlak winst opleveren. Op die manier geven we inhoud aan de 3 Pís van MVO: people, planet en profit.